שירותי נוטריון

שירותי נוטריון

נוטריון הוא עורך דין שעבר הסמכה על ידי משרד המשפטים המעניקה לו סמכות לאמת ולאשר מסמכים משפטיים. בהתאם לסמכות שהוענקה לנוטריון, חתימתו במקרים מסוימים מוכרת כתעודה רישמית ומעניקה תוקף חוקי למסמך. כך למשל, חתימתו של נוטריון מעניקה תוקף להסכם טרום נישואים (הסכם ממון) וחתימתו על צוואה מוכרת כצוואה רישמית הניתנת בפני רשות. חתימת נוטריון על מסמך משמעותה הענקת ראייה בישראל ומחוצה לה, לזהותו של החותם ועל כך שחתם מתוך רצון החופשי על המסמך. הנוטריון פועל בהתאם לחוק הנוטריונים המגדיר בסעיף 7 את התחומים בהם יעסוק הנוטריון:

שירותי נוטריון

שירותי נוטריון על פי חוק הנוטריונים

  1. נוטריון מוסמך –

(1)   לאמת חתימה על מסמך;

(2)   לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;

(3)   לאשר נכונותו של העתק מסמך;

(4)   לאשר נכונותו של תרגום מסמך;

(5)   לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;

(6)   לאשר שאדם פלוני חי;

(7)   לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

(8)   לערוך העדה של מסמך סחיר;

(9)   לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

(10)  להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;

(11)  לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

מהו תרגום נוטריוני ומתי הוא נדרש

במקרה בו קיים נדרש אדם להציג מסמך שהונפק במדינת ישראל, במדינה אחרת (או להפך) והוא נדרש להציגו בשפה המקומית, יהיה עליו להידרש לתרגום נוטריוני. מטרתו של התרגום הנוטריוני הוא להוכיח את מקוריות של מסמך ובכך לאפשר את השימוש בו. כך למשל יאפשר התרגום הנוטריוני להציג תעודת נישואים ישראלית שהונפקה בשפה העברית, במשרד הפנים של מדינה זרה לצורך הוכחת נישואים. דוגמא נוספת היא תעודת בגרות של בוגר בית ספר שסיים את לימודיו במדינה זרה, למשל ארה”ב, בישראל.

התרגום הנוטריוני הוא תרגום מסמך שאושר ונבחן על ידי נוטריון. הנוטריון, אשר משמש כאמור, נציג המדינה, בוחן את אמיתות התרגום ומוודא כי התרגום שנעשה למסמך מדויק ומשקף את האמור במסמך המקורי. לאחר שהנוטריון חותם על אימות התרגום מקבל המסמך המתורגם נפקות גם במדינה בה מבקש השירות מעוניין לעשות בה שימוש. משרדנו מבצע תרגום נוטריוני לשפה האנגלית. התרגום מבוצע באופן מדויק ומהיר.

שירותי נוטריון ברמת גן – מהו ייפוי כוח ומתי הוא נדרש

ייפוי כוח נועד בכדי להעניק לאדם אחר (מיופה הכוח) הרשאה לפעול בשמו של מייפה הכוח. ייפוי הכוח יכול שיהיה עבור פעולות משפטיות (דוג’ ייצוג בערכאות שיפוטיות או מול מוסדות המדינה) או עבור ייצוג במקומות שונים (דוג’ ייצוג במו”מ). בהתאם לחוק השליחות, כאשר אדם מקבל ייפוי כוח לפעול בשמו של אדם אחר הוא הופך ל”שלוחו”. בהתאם לעיקרון  “שלוחו של אדם כמותו” המשמעות המשפטית של ייפוי הכוח היא שפעולותיו של השלוח נתפסות כלפי כולי-עלמא כאילו בוצעו על ידי מעניק ייפוי הכוח (השולח). חשוב להדגיש כי בהתאם לחוק השליחות, מיופה הכוח מחויב לפעול עבור מייפה הכוח בנאמנות ובמסירות.

הבחנה בין ייפוי כוח כללי לייפוי כוח מיוחד

בעוד שייפוי כוח כללי מעניק הרשאה לאדם אחר לפעול בתחום רב במגוון רב של פעולות (למשל ייפוי כוח שניתן לעורך דין לייצוג משפטי או ייפוי כח לניהול נכסים) ייפוי כוח מיוחד (או נקודתי) ניתן עבור פעולה ספציפית כמו קנייה, מכירה, ניהול משא ומתן וכו’.

משרדנו מעניק שירות נוטריון מקצועי ומהיר בכל התחומים.

אנו נמצאים במרכז נוטריון ברמת גן – ז’בוטינסקי 7 מגדל משה אביב בקומה ה-48.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב whatsapp

Leave a Reply