משמורת משותפת

משמורת משותפת מזונות

עורך דין משמורת משותפת מטפל בתהליך של הסדר בו שני ההורים שהתגרשו מחלקים את זמן השהות עם ילדיהם בצורה שווה. שני ההורים יוצרים חלוקת החודש על פי מחזוריות בת שבועיים – במהלך השבוע הראשון לנים הילדים המשותפים אצל האבא פעמיים בשבוע ובסיום כל סוף שבוע שני ילונו הילדים המשותפים אצל האבא החל מיום שישי וכלה ביום ראשון; בשבוע השני לאותו חודש ילונו הילדים המשותפים אצל האבא במשך שלוש פעמים בשבוע בלי הסדר של לינה בסוף השבוע. הילדים המשותפים יעבירו את זמנם בצורה דומה אצל כל אחד מהצדדים אף במהלך החופשות מהמוסדות ואף במצבי מחלה.

יתרונות וחסרונות

מה הם החסרונות של משמורת משותפת ?

 • קושי טכני בהתארגנות – בכל יום הילדים צריכים לדעת היכן הם ילונו ואיזה ציוד עליהם להביא אל המוסד החינוכי למחרת. לפעמים קורה מצב בו הילדים סוחבים עמם כל הזמן ציוד.

  משמורת משותפת מאיזה גיל

 • בהסדר זה ישנם שני בתים ומדובר באביזרים כפולים. צריך שיהיה בכל בית צעצועים, מחשב, ביגוד, חדרי ילדים, באופן כזה העלויות נהיות כפולות.
 • ההסדר הכלכלי של דמי מזונות עד גיל שש טרם שונה, כך שגם במתכונת של משמורת שהיא משותפת האבא חייב לשלם את כל דמי המזונות עבור קטין, חרף העובדה שהוא שוהה אצלו בחצי מהזמן. כפועל יוצא, משלם האבא פעמיים דמי מזונות, פעם אחת באופן ישיר בעבור ההוצאות של הילדים אשר שוהים במחיצתו ופעם שניה כאשר הוא משלם לאמא.
 • במתכונת זו ביחד כדאי כי ההורים ידורו קרוב האחד לשניה, על מנת שלא לפגוע בפעילות של הילדים המשותפים במהלך שהייה אצל החברים שלהם או במהלך חוגים. מי מבין ההורים אשר מעוניין לעבור לעיר אחרת, עשוי לקבל את הסכמת הצד השני ובמידה והיא לא תינתן, בית המשפט עשוי להכריע בכך.

מה הם היתרונות של משמורת משותפת?

על פי מחקרים אשר בוצעו בידי אנשי מקצוע כמו עורך דין לענייני משפחה אייל סייג, אנשי חינוך, פסיכולוגים ועוד..

משמורת משותפת ללא מזונות

נמצא, כי המתכונת של משמורת של שני ההורים היא הטובה ביותר בעבור הילדים המשותפים והיא זו שמאפשרת להם לשרוד באופן הרגשי את המשבר המשפחתי בעקבות הפרידה של ההורים באופן מיטבי. הילדים המשותפים משכילים להבין, שאינם מאבדים את אחד מהצדדים וכל אחד מהם ימשיך להוות דמות בעלת משמעות עבורם, הם יהיו בשני בתים, אליהם ירגישו שייכות.

כאשר האבא ייקח את הילדים המשותפים מן המוסד החינוכי הוא ייפגש עם המורה או עם הגננת ויתעדכן בנעשה במצבם, יהיה שותף לאירועים חברתיים של ילדיו, יסיע אותם לחוגים. ברור כי טוב יותר כאשר האבא מעורב יותר בחייהם של הילדים  ובכך מקנה לילדים תחושה של ביטחון.

משמורת משותפת מזונות

הלכת בית משפט העליון היא שגם בהסדר של משמורת של שני הצדדים חלה חובה על האבא לספק את הצרכים החיוניים של קטינים מתחת לגיל חמש עשרה .

משמורת משותפת לתינוקות

יחד עם זאת, פסקי דין אשר ניתנו במהלך השנים האחרונות מורים על הפחתה בדמי המזונות במצב של משמורת משותפת , מכיוון שהאבא שוהה במחיצת הילדים באותו האופן כמו האמא ובמהלך שהילדים המשותפים נמצאים אצלו הוא דואג לכלכלתם, ולכן זה לא הוגן שהוא יתמוך בהם בתשלום כל כך רב אף בזמן שהותם אצל האמא. פסקי הדין דיברו על הפחתה של דמי מזונות בשיעור של עשרים וחמישה אחוז. על פי פסיקה שבוצעה יותר מאוחר, נראה כי נקבעה הפחתה בשיעור של כחמישים אחוז.

העמדה של השופטת וילנר בבית המשפט המחוזי בחיפה שיש לבחון כל מקרה לגופו, תוך האיזון הראוי בין מגוון נסיבות, אשר כוללות גובה של ההכנסות של שני הצדדים, הצרכים של הילדים המשותפים, רמת החיים אליה מורגלים הילדים וכיוצא בזה. היא גורסת, כי שיעור ההפחתה בדמי מזונות יעמוד על עשרים וחמישה אחוז מהסכום של המזונות הכללי בו יחויב האבא. הדבר הזה עשוי לגרום להרבה אבות לבקש משמורת משותפת מהרצון להמעיט בתשלום דמי מזונות ובכך ישכחו למעשה את טובת הילד.

משמורת משותפת מאיזה גיל?

איך למנוע משמורת משותפת

עשויה להיות בכל גיל ואין לייחס אותה אל חלוקה של זמני השהות. כיום, הרבה אנשי מקצוע קושרים בין הדברים, לכן ישנה חשיבות להסבר עד כמה חשובה ההגדרה ההורית ובמצב בו ישנה התנגדות להגדרה של משמורת שמתבצעת ביחד בשל זמני שהות מועטים, ישנה אפשרות לדרוש הגדרה של אחריות הורית משותפת.

משמורת משותפת ללא מזונות

אופן הקביעה של גובה המזונות עבור הילדים מושפע מההיקף ומהטיב של הצרכים של הילדים ומהשכר של האבא. גם בהסדר משמורת יש חשיבות ניכרת בקביעה של דמי המזונות, שהרי במשמורת מלאה שוהים הילדים רוב הזמן עם האמא, בעוד שבמשמרת יחדיו חולקים ההורים את הזמן עם ילדיהם.

על כן ההחלטה של בתי המשפט הינה לבצע הפחתה בדמי מזונות בעבור הילדים, אשר האבא מחויב להם, בשיעור של עשרים וחמישה אחוז במקרה של משמורת שהיא משותפת . אין זו החלטה גורפת, כי אם בית המשפט יקבע בכל תיק האם קיים הצורך להפחית את דמי המזונות והיה וכן, מה יהיה שיעור ההפחתה. במהלך הזמן האחרון אנו עדים לתופעה, אשר בה כלל לא מחייבים את האבא בתשלום של דמי מזונות.

בפסק דין תקדימי של השופט יעקב כהן, אשר קבע כי לא תקוים החובה בדמי מזונות על האבא במהלך של משמורת משותפת כאשר שני בני הזוג משתכרים באופן זהה. הנימוק הראשון – על פי חוק המזונות, באם שני הצדדים יהודיים, החיוב בדמי מזונות ייעשה בהתאם לדין האישי שקובע כי האמא פטורה מתשלום דמי מזונות עד גיל שש ומגיל שש ואילך היא תחויב בדמי מזונות מדין צדקה; הנימוק השני הוא יצירת שוויון בין המינים שעל פיו אין הצדקה להטיל חיוב על האבא של דמי מזונות, כאשר שני הצדדים חולקים את חזקתם על הילדים וכן את ההוצאות עליהם.

משמורת משותפת ללא הסכם האםמשמורת משותפת חלוקת ימים

בהרבה מצבים לא מספיק שתינתן משמורת משותפת חלוקת ימים , שני הצדדים עשויים לשתף ביניהם פעולה בהקשר של זמני השהות של הילדים המשותפים בחזקה שלהם ולגלות מידה רבה של התחשבות האחד ברעהו, למען הילדים המשותפים. לדוגמה – החלוקה של הימים המשותפים בין הצדדים עשויה להיות באופן הוגן. שני הצדדים עשויים לקבל את הזמן עם ילדיהם המשותפים בעתות של סופי שבוע, חגים או ימי הולדת.

משמורת משותפת ללא הסכם האם

במצבים שבהם אין סיבה למנוע מהאבא משמורת משותפת ללא הסכם האם על ילדיו, בית המשפט עשוי לכפות על האמא משמורת שבניהול שני ההורים . למשל פסק הדין של נילי מימון הטוען, כי בנסיבות בהן לא מתפקד אחד משני הצדדים כהורה מיטיב יותר מן השני וכאשר אין נסיבות מוצדקות, אין סיבה להעדיפו ולתת בידיו את המשמורת הכוללת העדפה ספציפית שהקשרה כל מיני החלטות בנוגע לגידול הילדים המשותפים. בנסיבות אשר בהן שני הצדדים מתפקדים כהורים ראויים לא יוענק משמורת עבור אחד מהם, תוך כדי נישול ההורה השני מהזכות ומהחובה להיות ההורה המשמורן.

משמורת משותפת טובת הילדמשמורת משותפת טובת הילד

העיקרון של משמורת משותפת נובע מן הצורך בטובת הילדים המשותפים, שכן על פניו ילדים ששני הורים מעורבים בחייהם, נמנע המצב של אבא אורח או של סופי שבוע. על פי מחקרים אשר בוצעו בתחום זה נמצא, כי ילדים אשר קיימו הסדרי ראייה מאוזנים עם שני הצדדים הצליחו להתמודד יותר טוב עם הפרידה של הוריהם, שגם ככה היא מספיק קשה עבורם.

משמורת משותפת נקודות זיכוי

עמדת רשות המסים בנוגע אל משמורת משותפת נקודות זיכוי היא כי במקום בו ישנה הסכמה של שני הצדדים, נקודות הזיכוי אשר קבועות בסעיפים ארבעים ב 1 וארבעים ב 1 א לפקודה המגיעות להורה במשפחה חד הורית, יחולקו באופן שווה בין שני הצדדים על פי החלוקה כדלקמן –

 • על פי סעיף ארבעים ב’ 1 – 1/2נקודת זיכוי בגין כל ילד בשנת לידתו ובגרותו. שתי נקודות זיכוי בגין כל ילד החל משנת המס שלאחר לידתו וכלה שנת המס אשר בה ימלאו לילד שש ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו – יחולקו באופן שווה בין הצדדים.
 • סעיף ארבעים 1 א’ – נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הילד ובשנת המס שבה ימלאו לו שלוש ושתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ובשנת המס שלאחריה – יחולקו באופן שווה בין שני הצדדים.משמורת משותפת חלוקת ימים
 • סעיף ארבעים ב’ 2 – הורה אשר חי בנפרד וחל עליו סעיף ארבעים ב 1 הינו הורה במשפחה חד הורית אשר ילדים נמצאים אצלו והוא זן אותם בשל הסדר של משמורת משותפת – נקודת זיכוי אחת תוענק לכל אחד משני הצדדים אשר מחזיקים במשמורת משותפת.
 • הורים אשר מחזיקים במשמורת משותפת על ילדיהם ואשר זכאים לחלוקת נקודות הזיכוי כאמור בסעיפים ארבעים ב 1 וארבעים ב 1 א לא יהיו זכאים לנקודת זיכוי בשל השתתפות בכלכלת הילדים על פי סעיף ארבעים ב 2.

משמורת משותפת לתינוקות

תינוקות ופעוטות זקוקים להורים אשר יגיבו בעקביות וברגישות לצרכים שלהם. הורות מבוססת על חלוקת זמן שווה ועשויה להיות הנורמה עבור תכניות הורות לילדים בכל גיל, כולל תינוקות. ילדים יוצאים נשכרים כששני הצדדים מסוגלים על פי תכנית הורית להעניק להן קשר מאוזן ומשמעותי.

ככל שגילם של הילדים עולה, כך יותר תתאים בעבורם מערכת של משמורת משותפת לתינוקות . תינוקות סובלים יותר מהממד המסוים של חוסר יציבות ושל קביעות הנלווית למערכת זאת, כאשר ילדים יותר בוגרים יותר מסוגלים להתמודד בהצלחה עם מערכת זו.משמורת משותפת נקודות זיכוי

עורך דין גירושין עוסק ועונה על שאלות בתחום של משמורת משותפת מזונות, מאיזה גיל, איך למנוע משמורת משותפת, חלוקת ימים, משמורת משותפת ללא הסכם האם, משמורת משותפת ללא מזונות, משמורת משותפת טובת הילד, משמורת משותפת נקודות זיכוי, משמורת משותפת לתינוקות ועוד שאלות מורכבות בתחום.

  שיתוף ב facebook
  שיתוף ב twitter
  שיתוף ב linkedin
  שיתוף ב pinterest
  שיתוף ב whatsapp

  Leave a Reply